Prihlásenie / Pravidlá

Prihlásenie možné do 14.05.2024 – dovtedy treba odjazdiť aj prvý okruh

Zaslaním prihlášky sa vyjadruje súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške a so zverejnením linkov na stravu z jednotlivých jázd na stránke www.cyklokruhy.sk Tiež sa zaslaním prihlášky vyjadruje súhlas s dodržiavaním a akceptovaním pravidiel.


Poradie 4., 5. a 6. okruhu sa môže zmeniť podľa opráv na ceste

 

Pravidlá CYKLOKRUHOV 2024

Cyklokruhy je hodnotenie individuálnych cestných cyklistických jázd za obdobie sezóny 2024 začínajúc 01.04.2024 a končiace 14.10.2024. Cyklokruhy je primárne určené amatérskym jazdcom a na zber časov sa používa aplikácia STRAVA.

Celkový víťaz je ten, čo v súčte časov všetkých okruhov dosiahne najkratší čas (celkové hodnotenie).

Ceny za umiestnenia sú nasledovné:

Výhra jednotlivého okruhu – 50,– EUR

Celková výhra závodov – 300,– EUR

Druhé miesto celkovo – 200,– EUR

Tretie miesto celkovo – 150,– EUR

Štvrté miesto celkovo – 50,– EUR

Ďalšie ceny:

Počas sezóny máme pripravené ďalšie cykloceny s našimi partnermi a to formou „micro súťaží“ v každom okruhu. Ceny sú od pražiarne kávy OUCAFÉ (cyklokáva, musatka, ponožky – Metelky). Ďalej bude počas sezóny vyžrebovaný jeden jazdec, ktorému bude vytvorený mesačný tréningový plán od trénerov z DISCOVER CYCLING.

Spôsob jazdy je vždy individuálny, je zakázané chodiť v háku s iným jazdcom alebo za dopravným prostriedkom a to aj keby bolo náhodné stretnutie.

Je zakázané používať časovkárske bicykle (kozy) a ebiky, okruh treba prejsť len pomocou vlastných síl bez akejkoľvek podpory a pomoci. 

Čas na prejdenie okruhu je vždy jeden kalendárny mesiac na jeden okruh a v ktorýkoľvek deň v danom mesiaci je možné okruh odjazdiť. Okruh je možné odjazdiť aj opakovane v danom mesiaci.

Štart okruhu je na jeho ľubovoľnom mieste, ale musí byť dodržaný stanovený smer (príklad: Okruh číslo 1: aktívny od 01.04.2023 do 30.04.2024, stanovený smer je Trenčín – Hrabovka – Skalka nad Váhom – Zamarovce – Trenčín). Tento okruh je možné odjazdiť kedykoľvek v danom čase a môžeš začať v Trenčíne alebo v Skalke nad Váhom alebo kdekoľvek inde, ale treba dodržať smer a skončiť tam kde si začal). 

Zápisné je 20,– € a to za celú sezónu 2024.

Na celkovú klasifikáciu jazdca je potrebné odjazdiť všetky okruhy.

Zber časov jazdcov: Okruh treba nahrať na STRAVu ako samostatnú jazdu. Následne budú časy zapísané a vyhodnotené na stránke www.cyklokruhy.sk Zo STRAVA-y sa zapisuje celkový čas, nie čas jazdy. Ak je čas na STRAVE zverejnený, organizátor priebežne zapisuje tieto časy na stránku Cyklokruhov. Jazdu je možné „schovať“ (uložiť ako súkromnú) a zverejniť až po ukončení platnosti okruhu, v tomto prípade treba po zverejnení jazdy toto nahlásiť organizátorovi, ktorý jazdu zapíše.

Zverejnenie časov: časy budú zapísané a vyhodnotené na stránke www.cyklokruhy.sk a to do troch dní po skončení každého okruhu (okruh oficiálne končí 14 dní po konci mesiaca, pre ktorý je vyhlásený daný okruh).

Pri jazde je odporúčané používať powermeter alebo merač srdcového tepu pre kontrolu dodržiavania pravidiel.

Zverejnenie okruhu: Okruhy budú zverejnené pred začiatkom sezóny. Počas sezóny sa v prípade potreby môžu niektoré okruhy mierne zmeniť (v prípade rozkopávky cesty a pod.).

Odklad okruhu je možné iba raz za celú sezónu a to maximálne o 14 dní. Taktiež je možné raz za sezónu odjazdiť okruh o 14 dní skôr, ako je jeho oficiálny termín. Poradie odjazdenia okruhov musí byť vždy dodržané. Odklad nie je nutné hlásiť vopred.

Keď jazdec zle odbočí nemusí to znamenať neplatnosť celého okruhu. Ak je to o ulicu „hore dole“ v rámci dediny a nie je to skratka, je možné to tolerovať. Ak by sa takouto jazdou skrátil okruh, bude pristúpené k penalizácii. Ak odbočí a prejde kus naviac, je to chyba jazdca a nie je možné to časovo upravovať, ale neznamená to, že sa okruh nezapočíta.

Jazda končí až za začiatkom nie pred ním. V prípade ak je jazda ukončená pred začiatkom jazdy, bude prirátaná k času jazdy penalizácia (podľa vzdialenosti). Jazdu je možné dodatočne orezať (Crop priamo v STRAVE) tak, aby bol koniec jazdy čo najbližšie k jeho začiatku.

Chybné nahratie - penalizácia
Chybné nahratie – penalizácia
Správne zaznamenanie
Správne zaznamenanie
Cropnutím je možné ušetriť niekoľko sekúnd
Cropnutím je možné ušetriť niekoľko sekúnd

 

Profesionálni jazdci a bývalí profesionáli, ktorí boli profesionálmi ešte aspoň jeden deň po 31.12.2014 nebudú zahrnutí do celkovej klasifikácie o ceny.

Porušenie pravidiel: v prípade ak niekto poruší pravidlá závažným spôsobom, ktorý má vplyv na jeho hodnotenie (uvedie nesprávny čas, využije nepovolenú pomoc ako jazdu v háku alebo jazdu za iným dopravným prostriedkom a pod.) bude zo súťaže vylúčený a bude zapísaný na tabuľu krivákov s uvedením porušenia pravidiel.

Každý jazdec ide na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Čo nie je uvedené v pravidlách a mohlo by spôsobiť diskusiu posudzuje sa podľa zdravého rozumu.

Kontakt

Usporiadateľ: CYKLOKRUHY o.z., IČO: 53052099

Kontakt: tel. +421 907 371 528 email: cyklokruhy@gmail.com

Bankové spojenie: SK17 8330 0000 0023 0187 9142