Prihlásenie / Pravidlá

Prihlásenie pre sezónu 2021 UKONČENÉ

Pravidlá CYKLOKRUHOV

Cyklokruhy je hodnotenie individuálnych cestných cyklistických jázd za obdobie sezóny 2021 začínajúc 01.04.2021 a končiace 30.09.2021. Cyklokruhy je primárne určené amatérskym jazdcom a používa sa na zber časov aplikácia STRAVA.

Počas sezóny bude zverejnených 6 čisto cestných okruhov (najmä Trenčiansky kraj), ktoré bude treba absolvovať a ten kto ich prejde v súčte časov najrýchlejšie vyhráva.

Zverejnenie okruhu: Okruhy budú zverejnené pred začiatkom sezóny. Počas sezóny sa v prípade potreby môžu niektoré okruhy mierne zmeniť (v prípade rozkopávky cesty a pod.).

Čas na prejdenie okruhu bude vždy jeden kalendárny mesiac na jeden okruh a v ktorýkoľvek deň v danom mesiaci je možné okruh odjazdiť. Okruh je možné odjazdiť aj opakovane v danom mesiaci a vybrať si čas, ktorý sa zapíše.

Štart okruhu je na jeho ľubovoľnom mieste daného okruhu, ale musí byť dodržaný stanovený smer (príklad: Okruh číslo 1: aktívny od 01.04.2021 do 30.04.2021, stanovený smer je Nemšová – Pruské – Červený Kameň – Brumov Bylnice – Nemošová). Tento okruh je možné odjazdiť kedykoľvek v danom čase a môžeš začať v Nemšovej alebo v Pruskom alebo kdekoľvek inde, ale treba dodržať smer a skončiť tam kde si začal).

Zber časov jazdcov: Okruh treba nahrať na STRAVu ako samostatnú jazdu. Po skončení mesiaca každý jazdec zapíše svoj čas a do jemu pridelenej tabuľky a priloží link na STRAVu. Následne budú časy zapísané a vyhodnotené na stránke www.cyklokruhy.sk Zo STRAVy sa zapisuje celkový čas, nie čas jazdy (predmetné sa môže zmeniť v prípade ak bude na trase občerstvovačka).

Zverejnenie časov: časy budú zapísané a vyhodnotené na stránke www.cyklokruhy.sk a to po skončení každého okruhu.

Spôsob jazdy bude vždy individuálny, je zakázané chodiť v háku s iným jazdcom alebo za dopravným prostriedkom a to aj keby bolo náhodné stretnutie. Taktiež je zakázané používať ebiky, okruh treba prejsť len pomocou vlastných síl bez akejkoľvek podpory a pomoci.

Zápisné je 20,– € a to za celú sezónu 2021.

Na celkovú klasifikáciu jazdca je potrebné odjazdiť všetky okruhy.

Odklad okruhu je možné iba raz za celú sezónu a to maximálne o 14 dní. Taktiež je možné raz za sezónu odjazdiť okruh o 14 dní skôr ako je jeho oficiálny termín. Poradie odjazdenia okruhov musí byť vždy dodržané.

Najlepší jazdec bude ten, čo v súčte časov všetkých okruhov dosiahne najkratší čas (celkové hodnotenie).

Ďalšie súťaže sú:

Bodovacia – Krátke vytvorené segmenty (šprinty do 2 minút) body budú rozdelené prvým štyrom a to prvý 7, druhý 5, tretí 3, štvrtý 2 a piaty 1.

Čas do dvoch minút bude stanovený podľa 10. jazdca v TOP10 na danom segmente na STRAVE týždeň pred vyhlásením okruhu.

Vrchárskakopcové prémie budú posudzované na základe vytvorených STRAVA segmentoch v kopcoch na danom okruhu a bodovanie bude podľa dĺžky kopcov rozdelené do dvoch kategórií a to Dlhý kopec (nad 8 minút) a Krátky kopec (do 8 minút).

Pri dlhých kopcoch bude bodovanie nasledovné: prvý 10 bodov, druhý 6, tretí 4, štvrtý 3, piaty 2 a šiesty 1 bod.

Pri krátkych kopcoch bude bodovanie nasledovné: prvý 5, druhý 3, tretí 2 a štvrtý 1 bod

Pri najdlhšom kopci (Veľká Javorina) bude bodovanie nasledovné: prvý 20 bodov, druhý 10, tretí 5, štvrtý 3, piaty 2 a šiesty 1 bod

Čas 8 minút bude stanovený podľa KOMu na danom segmente, ak je KOM na segmente týždeň pred vyhlásením okruhu pod 8 minút, kopec sa bude považovať za krátky, ak je KOM nad 8 minút bude sa považovať za dlhý.

Najrýchlejšia dáma – Je podkategória celkového hodnotenia určená len pre dámy.

Ceny za umiestnenia sú nasledovné:

Celkové poradie:

  1. 300,– €

  2. 150,– €

  3. 50,– €

Šprint:

  1. 50,– €

Vrchár:

  1. 100,– €

  2. 50,– €

Najrýchlejšia dáma bude ocenená samostatne.

Ďalšie ceny:

Počas sezóny máme pripravené ďalšie cykloceny s našimi partnermi a to formou „micro súťaží“ v každom okruhu. Ceny sú od pražiarne kávy OUCAFÉ (cyklokáva, musatka, ponožky – Metelky). Ďalej bude počas sezóny vyžrebovaný jeden jazdec, ktorému bude vytvorený mesačný tréningový plán od trénerov z DISCOVER CYCLING.

Profesionálni jazdci a bývalí profesionáli, ktorí boli profesionalmi ešte aspoň jeden deň po 31.12.2014 nebudú zahrnutí do celkovej klasifikácie ani do bodovacích súťaží.

Zastavenie času je možné len v nasledujúcich prípadoch:

– zastavenie na semafóroch a železničných priecestiach

– zastavenie na určitej križovatke

– defekt

– roztrhnutá reťaz

– iné technické problémy

Zastavenie času NIE je možné v iných prípadoch ako v bode vyššie, čo sú napríklad, doplnenie vody, vykonanie osobnej potreby, fotografovanie, búrka a pod.

Keď jazdec zle odbočí nemusí to znamenať neplatnosť celého okruhu. Ak je to o ulicu „hore dole“ v rámci dediny a nie je to skratka, je možné to tolerovať. Ak by si týmto skrátil trasu do 100 metrov, je tam penalizácia 30 sekúnd. Ak odbočí a prejde kus naviac, je to chyba jazdca a nie je možné to časovo upravovať, ale neznamená to, že sa okruh nezapočíta.

Doporučené vybavenie je mať navigáciu nakoľko niektoré okruhy sa budú kľukatiť aby došlo o obídeniu hlavných ciest a semafórov. Mať prístroj na zaznamenanie trasy s možnosťou vytvárať „okruhy“ alebo zastavovať čas.

Porušenie pravidiel: v prípade ak niekto poruší pravidlá závažným spôsobom, ktorý má vplyv na jeho hodnotenie (uvedie nesprávny čas, využije nepovolenú pomoc ako jazdu v háku alebo jazdu za iným dopravným prostriedkom a pod.) bude zo súťaže vylúčený a bude zapísaný na tabuľu krivákov s uvedením porušenia pravidiel.

Každý jazdec ide na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Každý jazdec je povinný riadiť sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf

Čo nie je uvedené v pravidlách a mohlo by spôsobiť diskusiu posudzuje sa podľa zdravého rozumu.

Kontakt

Usporiadateľ: CYKLOKRUHY o.z., IČO: 53052099

Kontakt: tel. +421 907 371 528 email: cyklokruhy@gmail.com

Bankové spojenie: SK17 8330 0000 0023 0187 9142