Prihlásenie / Pravidlá

Prihlásenie možné do 14.05.2023 – dovtedy treba odjazdiť aj prvý okruh

Zaslaním prihlášky sa vyjadruje súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške a so zverejnením linkov na stravu z jednotlivých jázd na stránke www.cyklokruhy.sk Tiež sa zaslaním prihlášky vyjadruje súhlas s dodržiavaním a akceptovaním pravidiel.


Poradie 4., 5. a 6. okruhu sa môže zmeniť podľa opráv na ceste

 

Pravidlá CYKLOKRUHOV 2023

Cyklokruhy je hodnotenie individuálnych cestných cyklistických jázd za obdobie sezóny 2023 začínajúc 01.04.2023 a končiace 14.10.2023. Cyklokruhy je primárne určené amatérskym jazdcom a na zber časov sa používa aplikácia STRAVA.

Počas sezóny bude zverejnených 6 čisto cestných okruhov (najmä Trenčiansky kraj), ktoré bude treba absolvovať a ten kto ich prejde v súčte časov najrýchlejšie vyhráva.

Zverejnenie okruhu: Okruhy budú zverejnené pred začiatkom sezóny. Počas sezóny sa v prípade potreby môžu niektoré okruhy mierne zmeniť (v prípade rozkopávky cesty a pod.).

Čas na prejdenie okruhu bude vždy jeden kalendárny mesiac na jeden okruh a v ktorýkoľvek deň v danom mesiaci je možné okruh odjazdiť. Okruh je možné odjazdiť aj opakovane v danom mesiaci a vybrať si čas, ktorý sa zapíše.

Štart okruhu je na jeho ľubovoľnom mieste daného okruhu, ale musí byť dodržaný stanovený smer (príklad: Okruh číslo 1: aktívny od 01.04.2023 do 30.04.2023, stanovený smer je Trenčín – Hrabovka – Skalka nad Váhom – Zamarovce – Trenčín). Tento okruh je možné odjazdiť kedykoľvek v danom čase a môžeš začať v Trenčíne alebo v Skalke nad Vhom alebo kdekoľvek inde, ale treba dodržať smer a skončiť tam kde si začal). 

Zber časov jazdcov: Okruh treba nahrať na STRAVu ako samostatnú jazdu. Po skončení mesiaca každý jazdec zapíše svoj čas a do jemu pridelenej tabuľky a priloží link na STRAVu. Následne budú časy zapísané a vyhodnotené na stránke www.cyklokruhy.sk Zo STRAVy sa zapisuje celkový čas, nie čas jazdy. Ak je čas na STRAVE zverejnený organizátor priebežne zapisuje tieto časy na stránku Cyklokruhov. Jazdu je možné „schovať“ (uložiť ako súkromnú) a zverejniť až po ukončení platnosti okruhu, v tomto prípade treba toto nahlásiť organizátorovi, ktorý jazdu zapíše.

Zverejnenie časov: časy budú zapísané a vyhodnotené na stránke www.cyklokruhy.sk a to do troch dní po skončení každého okruhu (okruh oficiálne končí 14 dní po konci mesiaca, pre ktorý je vyhlásený daný okruh).

Spôsob jazdy bude vždy individuálny, je zakázané chodiť v háku s iným jazdcom alebo za dopravným prostriedkom a to aj keby bolo náhodné stretnutie. Taktiež je zakázané používať ebiky, okruh treba prejsť len pomocou vlastných síl bez akejkoľvek podpory a pomoci.

Pri jazde je odporúčané používať powermeter alebo merač srdcového tepu pre kontrolu dodržiavania pravidiel.

Jazda končí až za začiatkom nie pred ním. V prípade ak je jazda ukončená pred začiatkom jazdy bude prirátaná k času jazdy penalizácia (podľa vzdialenosti). Jazdu je možné dodatočne orezať (Crop priamo v STRAVE), tak aby bol koniec jazdy čo najbližšie k jeho začiatku.

Chybné nahratie - penalizácia
Chybné nahratie – penalizácia
Správne zaznamenanie
Správne zaznamenanie
Cropnutím je možné ušetriť niekoľko sekúnd
Cropnutím je možné ušetriť niekoľko sekúnd

 

Zápisné je 20,– € a to za celú sezónu 2023.

Na celkovú klasifikáciu jazdca je potrebné odjazdiť všetky okruhy.

Odklad okruhu je možné iba raz za celú sezónu a to maximálne o 14 dní. Taktiež je možné raz za sezónu odjazdiť okruh o 14 dní skôr, ako je jeho oficiálny termín. Poradie odjazdenia okruhov musí byť vždy dodržané. Odklad nie je nutné hlásiť vopred.

Najlepší jazdec bude ten, čo v súčte časov všetkých okruhov dosiahne najkratší čas (celkové hodnotenie).

Ďalšie súťaže sú:

Bodovacia – Krátke vytvorené segmenty (šprinty do 2 minút). Body budú rozdelené prvým štyrom a to prvý 7, druhý 5, tretí 3, štvrtý 2 a piaty 1.

Vrchárska – kopcové prémie budú posudzované na základe vytvorených STRAVA segmentoch v kopcoch na danom okruhu a bodovanie bude podľa dĺžky kopcov rozdelené do troch kategórií a to Dlhý kopec; Stredný kopec a Krátky kopec.

Pri dlhých kopcoch je bodovanie nasledovné: prvý 10 bodov, druhý 6, tretí 4, štvrtý 3, piaty 2 a šiesty 1 bod.

Pri stredných kopcoch je bodovanie nasledovné: prvý 8 bodov, druhý 5 bodov, tretí 3 body, štvrtý 2 body a piaty 1 bod.

Pri krátkych kopcoch je bodovanie nasledovné: prvý 5, druhý 3, tretí 2 a štvrtý 1 bod

Najrýchlejšia dáma – Je podkategória celkového hodnotenia určená len pre dámy.

Ceny za umiestnenia sú nasledovné:

Celkové poradie:

  1. 300,– €
  2. 150,– €
  3. 50,– €

Šprint:

  1. 50,– €

Vrchár:

  1. 100,– €
  2. 50,– €

Najrýchlejšia dáma bude ocenená samostatne.

Ďalšie ceny:

Počas sezóny máme pripravené ďalšie cykloceny s našimi partnermi a to formou „micro súťaží“ v každom okruhu. Ceny sú od pražiarne kávy OUCAFÉ (cyklokáva, musatka, ponožky – Metelky). Ďalej bude počas sezóny vyžrebovaný jeden jazdec, ktorému bude vytvorený mesačný tréningový plán od trénerov z DISCOVER CYCLING.

Profesionálni jazdci a bývalí profesionáli, ktorí boli profesionálmi ešte aspoň jeden deň po 31.12.2014 nebudú zahrnutí do celkovej klasifikácie ani do bodovacích súťaží.

Zastavenie času nie je možné. Ráta sa celkový čas.

Keď jazdec zle odbočí nemusí to znamenať neplatnosť celého okruhu. Ak je to o ulicu „hore dole“ v rámci dediny a nie je to skratka, je možné to tolerovať. Ak by sa takouto jazdou skrátil okruh, bude pristúpené k penalizácii. Ak odbočí a prejde kus naviac, je to chyba jazdca a nie je možné to časovo upravovať, ale neznamená to, že sa okruh nezapočíta.

Doporučené vybavenie je mať navigáciu nakoľko niektoré okruhy sa budú kľukatiť aby došlo o obídeniu hlavných ciest a semafórov. Mať prístroj na zaznamenanie trasy s možnosťou vytvárať „okruhy“ alebo zastavovať čas.

Porušenie pravidiel: v prípade ak niekto poruší pravidlá závažným spôsobom, ktorý má vplyv na jeho hodnotenie (uvedie nesprávny čas, využije nepovolenú pomoc ako jazdu v háku alebo jazdu za iným dopravným prostriedkom a pod.) bude zo súťaže vylúčený a bude zapísaný na tabuľu krivákov s uvedením porušenia pravidiel.

Každý jazdec ide na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Čo nie je uvedené v pravidlách a mohlo by spôsobiť diskusiu posudzuje sa podľa zdravého rozumu.

Kontakt

Usporiadateľ: CYKLOKRUHY o.z., IČO: 53052099

Kontakt: tel. +421 907 371 528 email: cyklokruhy@gmail.com

Bankové spojenie: SK17 8330 0000 0023 0187 9142